Qaamuuska Afka Finnishka & Soomaaliga. By Maow A. Y
 Webkayga
M A O W    A B D I R I SA K    Y U S U F
M
A
O
W

A
B
D
I
R
I
S
A
K

Y
U
S
U
F
Qaamuuska ilaa hada laba xaraf ayaan qorey waxaan bilaabay qoristiisa.04.12.2009 -