Choose Recitor click here ( dooro qaariga guji halkaan )

Mishary Alafasi

Hani Arrifai

Sheikhaan Waa kan ugu cod wanaagsan dareenkeeyga ahaan waana shiikha aan ugu jeclahay qiradiisa (( hani arrifai )) hadii uu dooqaada aheeyn insha Allaah xasuusnoow in qof kasto dooq u gooni ah uu leeyahay.. prepared by maow AbdirisakAl-Fatihah Download

2Al-Baqarah Download

3Al-Imran Download4An-Nisa' Download5Al-Ma'idah Download6Al-An'am Download7Al-A'raf Download8Al-Anfal Download9At-Taubah Download10Yunus Download11Hood Download12Yusuf Download13Ar-Ra'd Download14Ibrahim Download15Al-Hijr Download16An-Nahl Download17Al-Isra Download18Al-Kahf Download19Maryam Download20Ta Ha Download21Al-Anbiya' Download22Al-Hajj Download23Al-Mu'minun Download24An-Nur Download25Al-Furqan Download26Ash-Shu'ara' Download27An-Naml Download28Al-Qasas Download29Al-'Ankabut Download30Ar Room Download31Luqman Download32As Sajdah Download33Al Ahzab Download34Saba' Download35Fatir Download36Ya Sin Download37As-Saffat Download38Sad Download39Az-Zumar Download40Ghafir Download41Fussilat Download42Ash-Shura Download43Az-Zukhruf Download44Ad-Dukhan Download45Al-Jathiya Download46Al-Ahqaf Download47Muhammad Download48Al-Fath Download49Al-Hujurat Download50Qaf Download51Az-Zariyat Download52At-Tur Download53An-Najm Download54Al-Qamar Download55Ar-Rahman Download56Al-Waqi'ah Download57Al-Hadid Download58Al-Mujadilah Download59Al-Hashr Download60Al-Mumtahinah Download61As-Saff Download62Al-Jumu'ah Download63Al-Munafiqun Download64At-Taghabun Download65At-Talaq Download66At-Tahrim Download67Al-Mulk Download68Al-Qalam Download69Al-Haqqah Download70Al-Ma'arij Download71Nooh Download72Al-Jinn Download73Al-Muzzammil Download74Al-Muddaththir Download75Al-Qiyamah Download76Al-Insan Download77Al-Mursalat Download78An-Naba' Download79An-Nazi'at Download80'Abasa Download81At-Takwir Download82Al-Infitar Download83Al-Mutaffifin Download84Al-Inshiqaq Download85Al-Buruj Download86At-Tariq Download87Al-A'la Download88Al-Ghashiyah Download89Al-Fajr Download90Al-Balad Download91Ash-Shams Download92Al-Lail Download93Ad-Duha Download94Ash-Sharh Download95At-Tin Download96Al-'Alaq Download97Al-Qadr Download98Al-Baiyinah Download99Az-Zalzalah Download100Al-'Adiyat Download101Al-Qari'ah Download102At-Takathur Download103Al-'Asr Download104Al-Humazah Download105Al-Fil Download106Quraish Download107Al-Ma'un Download108Al-Kauthar Download109Al-Kafirun Download110An-Nasr Download111Al-Masad Download112Al-Ikhlas Download113Al-Falaq Download114An-Nas Download